Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dok budowla a. pływające urządzenie w stoczni przeznaczone do budowy (d. budowlany) a. remontu (d. remontowy) jednostek pływających; (d. suchy) żelbetowy basen szczelnie zamykany wrotami; (d. pływający) ruchomy basen, zazw. stalowy, zbudowany z pontonów unoszących statek na powierzchni wody.
  doker przest. robotnik portowy pracujący przy załadunku, wyładunku, transporcie i składowaniu w obrębie portu.
 

Etym. - ang. docker 'robotnik portowy (amer. longshoreman)' od dock 'dok; basen; molo' prawdop. od śr.hol. docke 'rów; kanał' z łac. ductio 'prowadzenie' od ducere, zob. duce.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku