Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rubajjat lit. strofa Omara, pięciostopowy czterowiersz jambiczny, w którym rymują się linijki: 1., 2., 4., używany w poezji pers.
 

Etym. - pers. 'jw.; tytuł zbioru czterowierszy pers. poety i astronoma Omara Chajjama (1050-1123)' od rubâ'i 'złożony z czterech elementów'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku