Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  reprodukcja odtworzenie; ekon. ciągłe odtwarzanie warunków produkcji; fot., druk. odtwarzanie, powielanie rysunków, obrazów, fotografii, druków itp.; ich kopia uzyskana sposobem fotograficznym a. druk.
  reprografia całokształt metod sporządzania kopii a. reprodukcji dokumentów (por. kserografia; mikrofilm).
  reproduktor przyrząd do wykonywania reprodukcji; samiec zdolny do rozpłodu, rozpłodnik, stadnik (byk, buhaj, ogier, tryk, knur).
 

Etym. - zob. re-; późn.łac. productio 'przedłużenie; wypchnięcie' z łac. producere 'przedstawić; stworzyć; wyprodukować'; pro- 'naprzód', por. pro-; zob. duce; repro(dukcja) + grafia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku