Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

iustitias vestras iudicabo łac., sprawiedliwość waszą sądzić będę.
 

Etym. - napis na ścianie sali sądowej trybunałów w dawn. Polsce; trawestacja Wulgaty (Psalm 75, 2): cum accepero tempus, ego iustitias iudicabo 'gdy odbiorę czas, ja ze sprawiedliwością sądzić będę'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku