Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  intronizacja wyniesienie na tron; objęcie urzędu przez papieża a. biskupa; por. detronizacja.
  intronizować.
 

Etym. - śrdw.łac. inthronizatio 'jw.' z późn.łac. inthronizare 'intronizować' od gr. enthronídzein 'jp.'; zob. en-; thrónos 'tron'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku