Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Avogadra liczba (a. stała) fiz. liczba cząsteczek zawarta w molu dowolnej substancji chem. a. liczba atomów w gramoatomie dowolnego pierwiastka.
  Avogadra prawo (a. hipoteza) fiz. przy tej samej temperaturze i ciśnieniu jednakowe objętości różnych gazów zawierają jednakowe liczby cząsteczek.
 

Etym. - od nazwiska odkrywcy, wł. fizyka Amadeo Avogadra, hr. Quaregna i Ceretto, 1776-1856.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku