Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  punitywny prawn. karzący, karny, karalny, dotyczący kar a. karalności, służący jako kara.
 

Etym. - fr. punitif 'karny (np. ekspedycja)' ze śrdw.łac. punitivus 'jp.' od łac. punire 'karać' od poena, zob. penalizacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player