Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  proskrypcje represje stosowane w staroż. Rzymie wobec przeciwników polit., polegające na ogłoszeniu listy (proskrypcyjnej) nazwisk obywateli wyjętych spod prawa (proskrybowanych), których majątek ulegał konfiskacie, za których zabójstwo wyznaczano nagrodę.
 

Etym. - łac. proscriptio l.poj. 'jw.' od proscribere 'obwieścić co pismem; licytować; konfiskować; proskrybować'; pro- 'przed' zob. pro-; scribere zob. skryba.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku