Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kasacja odwołanie od orzeczenia sądu niższej instancji do sądu ostatniej instancji (kasacyjnego) z powodu niezachowania przepisów prawa a. postępowania (procedury).
 

Etym. - późn.łac. cassare 'zniszczyć; unieważnić' z łac. cassus 'pusty, próżny; bezskuteczny'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku