Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  afiks zrostek, słowotwórcza cząstka wyrazu, występująca przed rdzeniem (prefiks, przedrostek), po nim (sufiks, przyrostek) a. wewnątrz niego (infiks, wrostek).
 

Etym. - łac. affixus p.p. od affigere 'przyczepiać'; zob. ad-; figere 'umocować'; por. infiks; prefiks; sufiks.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku