Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

countdown [wym. kauntdaun] głośne odliczanie w określonych jednostkach (np. sekundach) od dowolnie wyznaczonej liczby początkowej do zera, dla odmierzania czasu pozostającego jeszcze do chwili startu jakiegoś przedsięwzięcia (np. wysłania rakiety nośnej w kosmos).
 

Etym. - ang. 'jw.' od count down 'liczyć od końca'; count 'liczyć' z łac. computare, zob. komput; down 'w dół'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku