Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  annominacja lit., figura retor. polegająca na zestawieniu wyrazów o pokrewnym brzmieniu, a innym znaczeniu; por. paronomazja.
 

Etym. - łac. annominatio, agnominatio 'jw.' od agnomen 'przezwisko'; zob. ad-; nomen, zob. nomenklatura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku