Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  oflag niemiecki obóz jeniecki dla oficerów (1939-45); por. stalag.
 

Etym. - nm. Offlag skr. od Off(izier)lag(er) 'obóz oficerski'; Offizier 'oficer' od łac. officium, zob. oficjalista; Lager 'skład; legowisko; obóz' od liegen 'leżeć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku