Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kirasjer żołnierz jazdy ciężkiej (XVII-XIX w.) noszący kirys, część zbroi płytowej złożonej z napierśnika i naplecznika.
 

Etym. - fr. cuirassier 'kirasjer' od cuirasse 'pancerz' z cuir 'skóra', od łac. corium, zob. karacena.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku