Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

prima facie łac., [wym. facje] na pierwszy rzut oka, bez zagłębiania się w sprawę.
  prima volta zob. volta.
primum vivere deinde philosophari łac., najpierw (móc) żyć, potem filozofować.
primum mobile łac., pierwsza przyczyna, główna pobudka ruchu; śrdw. najdalsza sfera niebios dodana do systemu Ptolemeusza, mająca posuwać sfery gwiazd i planet w ich dziennym obrocie.
primum non nocere łac., zasada med.: przede wszystkim nie szkodzić.
  primo łac., (po) pierwsze (por. secundo; tertio; quarto).
  prima vista zob. a vista.
primo voto łac., z pierwszego małżeństwa; (zwana) po pierwszym mężu (stawiane przed jego nazwiskiem).
  primogenitura późn.łac., pierworództwo; wyłączne prawo dziedziczenia (przypadające hist. i w niektórych krajach pierworodnym).
  primipara łac. med. pierwiastka, (kobieta, samica) rodząca po raz pierwszy.
primo loco łac., na pierwszym miejscu.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku