Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  almanach rocznik zawierający artykuły z określonej dziedziny nauki a. sztuki; corocznie ukazujący się zbiór informacji różnego rodzaju, zwł. o faktach, wydarzeniach lat ubiegłych (zazw. z kalendarzem na rok przyszły); antologia zawierająca utwory różnych pisarzy, powstałe w jakimś okresie; (A. gotajski) rocznik wydawany od 1764 r. w Gotha w Niemczech, zawierający biografię i genealogię domów panujących, arystokracji europ., spisy dyplomatów i informacje ekon. i polit.
 

Etym. - śrdw. łac. 'zbiór przepowiedni (pogody itd.)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku