Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  opricznina system nadzwyczajnych środków polit., wprowadzonych przez cara Iwana IV (Groźnego) w latach 1565-72 w celu ostatecznego scentralizowania aparatu państwa moskiewskiego i wzmocnienia władzy monarchy; korpus opriczników, zbrojnych wykonawców tej polityki.
 

Etym. - ros. 'jw.' od opricz 'oprócz, ponadto'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku