Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyskusja wymiana zdań na jakiś temat, (wspólne) roztrząsanie sprawy, rozmowa, dysputa.
  dyskusyjny mający a. mogący być przedmiotem (lub poświęcony) dyskusji.
  dyskutować.
 

Etym. - późn.łac. discussio 'badanie; śledztwo' z łac. 'roztrząsanie' od discutere 'wstrząsać; rozsypać'; zob. dys- 1; -cutere od quatere 'wstrząsać; uderzać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku