Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  portret obraz, rysunek, fotografia (rzadziej: rzeźba) przedstawiająca określoną osobę; podobizna.
 

Etym. - fr. portrait 'jw.' ze śrdw.fr. p.p. od portraire 'rysować, przedstawiać' z łac. protrahere 'wystawiać'; zob. pro- 2; trakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku