Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

off-Broadway grupa nowojorskich teatrów zawodowych spoza Broadwayu (tradycyjnego ośrodka teatralnego) cenionych za wystawianie sztuk eksperymentalnych, pisanych nieraz przez nie znanych ogółowi dramaturgów; por. off-off-Broadway.
 

Etym. - amer.ang.; off 'z dala od'; zob. Broadway.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku