Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  substrat podłoże, podstawa, podkład; substancja wyjściowa w reakcji chem a. w procesie chem.; filoz. pozbawiona właściwości substancja rzeczy, będąca nosicielem cech, atrybutów tej rzeczy; językozn. podłoże jęz., język ludności pierwotnej, na który nawarstwia się język ludności napływowej; por. superstrat.
 

Etym. - śrdw.łac. substratum 'podłoże' z r.nij. od łac. substratus 'podścielony'; zob. sub-; stratus.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku