Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -TOP(O)- w złożeniach: miejsce; miejscowość; okolica; teren.
  toponimia, toponomastyka nazewnictwo geogr.; dział językoznawstwa badający nazwy geogr.
  topologia nowoczesny dział matematyki badający te własności figur, które nie ulegają zmianom przy przekształceniach wzajemnie jednoznacznych i ciągłych (np. przy wyginaniu, kurczeniu, rozciąganiu itp., jednak bez rozrywania).
  topografia technika pomiaru i przedstawiania na mapie rzeźby terenu, wraz z jego szczegółami naturalnymi i budowlanymi, w skali od 1:5000 do 1:100 000; rzeźba terenu, kraju, wraz ze szczegółami jego powierzchni (osiedla, drogi, mosty, lasy itd.).
  toposy, topy lit. konwencjonalne motywy i obrazy, elementarne cząstki tematyczno-stylistyczne, składniki literatur europ. o identycznej strukturze; schematy retor.; potoczne, utarte, ogólnie przyjęte sądy itp.; zob. topika.
 

Etym. - gr. tópos 'miejsce; okolica'; zob. -graf-; -log; log-; -onim; onomastyka; por. biotop; izotopy; stenot(r)opizm; utopia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku