Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

trompe l'oeil [wym. trąp löj] złudzenie optyczne (w malarstwie); obraz (zazw. martwa natura) mylący oko, wizerunek przedmiotów, czyniący wrażenie przedmiotów rzeczywistych; malowidło dekoracyjne na ścianach, plafonie, dające złudzenie trójwymiarowych elementów archit.
 

Etym. - fr. 'jw.'; tromper 'oszukiwać'; oeil 'oko' z łac. oculus, zob. -okul-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku