Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  transparent napis na tablicy a. wstędze noszony w pochodach, na wiecach itp.; podświetlony rysunek, obraz, napis, wykonany na materiale przejrzystym.
 

Etym. - fr. 'przezroczysty; przejrzysty; ryga, podkładka do pisania; materiał ażurowy' ze śrdw.łac. transparens 'przejrzysty' od transparēre 'przeświecać'; zob. trans-; łac. parere, zob. aparycja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku