Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sambo sport. rodzaj walki zapaśniczej, zezwalającej na używanie chwytów bolesnych - samoobrona bez broni.
 

Etym. - ros. 'jw.' skrót wyrazów sam(ozaszczíta) b(ez) o(rúżija) 'samoobrona bez broni'; zaszczíta 'obrona'; orúżije 'oręż, broń'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku