Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wedeta przest. popularna aktorka, gwiazda sceny, estrady, kabaretu; dawn. wojsk. wideta warta, pikieta, czaty; czujka, żołnierz na straży.
 

Etym. - fr. vedette 'czujka; budka strażnicza; teatr., film., sport. gwiazda' z wł. redetta 'strażnica, czujka' (pod wpływem redere 'widzieć') od valetta 'woalka; żegl. wachta'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku