Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

wie es eigentlich gewesen ist nm., tak jak to istotnie było; por. relata refero; sine ira et studio.
 

Etym. - z Leopolda Ranke (Geschichte der romanischen und germanischen Völker Przedmowa), 1824 r.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku