Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  registratura miejsce, dział, urząd, gdzie się rejestruje, przechowuje akta.
 

Etym. - śrdw.łac. registrare 'zapisywać' od registrum odmiana późn.łac. regesta (l.mn.) 'lista, rejestr' od łac. l.mn. r.nij. od regestus p.p. od regerere 'odnieść, oddać; przepisać'; zob. re-; gerundium; por. regest; rejestr.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku