Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kadencja przewidziany ustawą okres pełnienia urzędu a. funkcji pochodzących z wyboru; połączenie akordów tworzące rozbudowane zakończenie (części) utworu muz., odcinek solowy utworu muz. o charakterze wirtuozowskim (i improwizacyjnym).
 

Etym. - śrdw.łac. cadentia 'rzut w grze w kości; upadek' z łac. cadere, zob. casus; por. dekadencja, szansa .

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku