Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  profos przest. hycel, oprawca; dawn. podoficer strzegący aresztantów wojsk.
 

Etym. - nm. 'dawn. dozorca więzienny, żandarm' ze st.fr. provost 'przełożony' od łac. propositus p.p. od proponere, zob. proponować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku