Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  churrigueryzm [wym. czurrigeryzm] kierunek w XVIII-wiecznej archit. hiszp. będący swoistą, lokalną odmianą baroku, w której element dekoracyjności góruje nad konstrukcją, wyrażając się gł. w obfitości detali rzeźbiarskich (spiralne kolumny, gięte i łamane gzymsy, festony, lambrekiny, zawiły ornament roślinny, rzeźby figuralne itd.).
 

Etym. - od nazwiska hiszp. rodziny architektów i rzeźbiarzy: Churriguera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku