Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  renta regularny dochód z włożonego kapitału, z majątku a. ziemi, nie wymagający wkładu pracy; periodyczne świadczenia z tytułu ubezpieczenia społ., wypłacane w przypadku inwalidztwa, starości a. śmierci pracownika (r. wdowia, sieroca, rodzinna); por. emerytura.
 

Etym. - nm. Rente 'renta; dochód' z łac. reddere 'oddawać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku