Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  liberia mundur dla służby (w hotelach, restauracjach, dawn. barwa, uniform służby królewskiej a. magnackiej).
 

Etym. - śrdw.łac. libertatio 'jw.; z starczona' z łac. liberare 'wyzwalać; zwalniać (od podatków)' od liber, zob. liberalizm; por. liwerant.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku