Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  jansenizm ruch relig. i społ. powstały w łonie Kościoła kat. we Francji (1640-1713), głoszący religijność opartą na rygoryzmie obyczajowym (por. puryzm), a w zakresie teologii - na minimalizacji roli zasług ludzkich w dziele zbawienia, potępiony przez papiestwo.
 

Etym. - od nazwiska teologa flam., biskupa Ypres; Cornelius Jansen (1585-1638).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku