Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tren 1. lit. utwór liryczny opiewający osobę zmarłą; muz. pieśń żałobna; por. elegia. 2. ogon długiej sukni damskiej, jej część wlokąca się po ziemi. 3. przest., wojsk. tabory.
 

Etym. - 1. gr. thrēnos 'lament, pieśń żałobna; opłakiwanie'. 2. fr., traîne 'tren (sukni); włok (sieć)' i 3. train 'chód, bieg; orszak; pociąg kolejowy; tabory' od traîner 'ciągnąć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku