Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

quaestio facti łac., prawn. pytanie dotyczące rzeczywistego przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do sąd. sprawy karnej.
quaestio iuris łac., prawn. pytanie dotyczące kwalifikacji prawnej czynu sądzonego karnie.
quaestio fit de legibus, non de personis łac., prawn. rzecz w tym, jakie jest prawo, a nie kim są strony (w procesie).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku