Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  komfort zespół urządzeń, warunków, zapewniający wygodę i odpowiadający w pełni wymaganiom estetyki; por. luksus.
 

Etym. - ang. comfort 'wygoda; pociecha; osłoda' ze st.fr. confort 'pomoc, poparcie' od conforter 'posilać, pokrzepiać' z późn.łac. confortare 'wzmacniać'; con- zob. kom-; łac. fortis, zob. fort.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku