Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  apostolat godność biskupa, biskupstwo; apostolstwo działalność apostolska, posłannictwo, misja.
  apostoł każdy z 12 uczniów Jezusa; propagator, krzewiciel chrześcijaństwa, (przen.) jakiejś idei.
 

Etym. - późn.łac. apostolatus 'apostolat' od apostolus 'apostoł' z gr. apóstolos 'wysłaniec' od apostéllein 'wysyłać'; zob. apo-; stéllein, zob. epistolarny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku