Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  crescendo [wym. kreszendo] muz. stopniowo coraz głośniej.
 

Etym. - wł. 'wzrastając' od łac. crescendum rzecz. odsłowny z crescere 'rosnąć'; por. konkret.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku