Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kleftowie hist. grecki, gł. chłopski, partyzancki ruch oporu przeciw tureckim zaborcom (poł. XV w.-1830); czyny swoich bohaterów kleftowie opisywali w jęz. ludowym, w tzw. Pieśniach kleftów.
 

Etym. - n.gr. kléphtēs 'rabuś'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku