Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ambit, obejście, archit. nawa, krużganek, wąskie przejście obiegające od tyłu prezbiterium, oddzielone od niego arkadami a. murem.
 

Etym. - łac. ambitus 'okrążenie, obwód; zabieganie o głosy wyborców; ambicja' z p.p. od ambire, zob. ambicja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku