Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  reduplikacja podwojenie, powtórzenie; językozn. powtórzenie całkowite a. częściowe rdzenia, zwł. na początku wyrazu, w niektórych językach indoeurop., służące do tworzenia czasu przeszłego (np. łac. posco 'żądam' poposci 'zażądałem').
 

Etym. - późn.łac. reduplicatio 'podwojenie na nowo' od reduplicare 'znów podwajać'; zob. re-; duplikat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku