Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekshibicjonizm zboczenie, którego objawem jest obnażanie narządów płciowych w obecności osób płci odmiennej; przen. skłonność do nieumiarkowanego wywnętrzania się, zwierzania się z intymnych spraw swego życia a. do zwracania na siebie ogólnej uwagi; por. voyeurism.
 

Etym. - łac. exhibitio 'pokaz' od exhibēre '(p)okazywać (się)'; zob. eks-; -hibere od habēre, zob. habit.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku