Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  justycjariusz w dawnej Polsce - urzędnik sądowo-policyjny; w Austrii i Galicji 1784-1848 - urzędnik rozsądzający policyjne sprawy w gminie.
 

Etym. - nm. Justitiar(ius) 'syndyk; radca prawny' i n.łac. iustitiarius od łac. iustitia, zob. Justizmord.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku