Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Zwischenruf [wym. cfiszenruf] okrzyk z sali, przerywający tok przemówienia, odczytu itp.
 

Etym. - nm. 'jw.'; zwischen '(po)między'; Ruf '(za)wołanie; wezwanie; reputacja'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku