Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  interwencja wtrącenie się w jakąś sprawę; wywieranie wpływu na kogo w jakiejś sprawie w celu osiągnięcia określonego efektu (np. zmiany decyzji); starania, zabiegi z tym związane; mieszanie się jednego państwa w sprawy należące do kompetencji innego.
  interwencjonizm polityka interwencji (np. rządu) w sprawy ekon. własnego a. sprawy polit. innego państwa; por. izolacjonizm, laissez faire, laissez passer!.
  interwenient osoba, strona, która interweniuje.
 

Etym. - późn.łac. interventio 'interwencja; pośrednictwo' od łac. intervenire '(dosł. wchodzić pomiędzy); przeszkodzić komu; mieszać się do czego; ułatwić co'; zob. inter-; venire, zob. adwent.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku