Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  poemat dłuższy (epicki; liryczno-epicki) utwór lit. pisany wierszem; (p. symfoniczny) instrumentalny programowy utwór muz., sugerujący pewne określone treści lit. wskazane w tytule.
  poetycki mający związek z poezją a. poetą.
  poetyka nauka opisująca, badająca formy lit.; zespół sposobów lit. (zabiegów pisarskich) charakteryzujących twórczość autora i stanowiących jego wyróżnik (J. Iwaszkiewicz); dawn. klasa szkolna, w której uczono poetyki.
  poetyczny przeniknięty poezją; nastrojowy, natchniony, wzniosły.
 

Etym. - gr. poiētikós 'twórczy; poetyczny' z poiētēs 'twórca; kompozytor; poeta' i poíēma 'utwór' od poieín 'robić; tworzyć; układać'; por. epopeja; melopeja; onomatopeja; prozopopeja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku