Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

merit system ang., dosł. 'system zasług'; system mianowania i awansowania na stanowiska w urzędach publ. tylko osób mających odpowiednie kompetencje (zazw. w drodze egzaminów konkursowych); por. spoils system.
  meritum właściwa, istotna treść sprawy; zasadniczy przedmiot sprawy (w odróżnieniu od jej cech formalnych); dawn. zasługa; por. argumentum ad rem.
  merytoryczny odnoszący się do meritum.
 

Etym. - śrdw.łac. meritorius 'zasłużony' z łac. 'zyskowny' od meritum 'zasługa' z r.nij. od meritus p.p. od merere, mereri 'zarobić; zasłużyć'; por. emerytura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku