Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Magna C(h)arta [wym. karta] przen. zbiór podstawowych zasad ujęty w dokument; konstytucja, ustawa zasadnicza będąca zazw. gwarancją jakichś uprawnień, prerogatyw.
 

Etym. - łac. 'wielka karta'; przywilej wydany przez ang. króla Jana (bez Ziemi), pod naciskiem baronów feud., będący początkiem ograniczeń konstytucyjnych władzy królewskiej (1215 r.); zob. magnat; kartel.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku