Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  arianie wyznawcy arianizmu; pop. bracia polscy, zob. antytrynitarze.
  arianizm kierunek w teologii chrześc. zapoczątkowany przez kapłana aleksandryjskiego Ariusza (ok. 256-336), podważający dogmat Trójcy Św. i zaprzeczający boskiej naturze Chrystusa.
 

Etym. - późn.łac. Arianus 'ariański' od Arius 'Ariusz'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku